Mål & värderingar

Mål & värderingar

Vår vision

Lomma hundungdom skall erbjuda attraktiva aktiviteter anpassade till våra medlemmars behov, erbjuda trygg och meningsfull verksamhet för ungdomar och sprida kunskap om modern hundträning.

Våra värderingar

  • Öppen för alla ungdomar med eller utan egen hund
  • Ideella och demokratiska principer
  • Religiöst och politiskt obunden
  • Drog- och alkoholfria aktiviteter

Våra mål

  • Bedriva ungdomsvårdande verksamhet
  • Öka förståelsen för hundhållningen i samhället
  • Sprida kunskap om hundens vård och fostran
  • Verka för en naturlig övergång till SKK läns- och specialklubbar

Vår uppgift som lokalklubb inom SHU

Bedriva ungdomsvårdande verksamhet, öka förståelsen för hundhållningen i samhället, sprida kunskap om hundens vård och fostran och verka för en naturlig övergång till SKK läns- och specialklubbar.